TERMOINSTAL - ROBOTY SPECJALISTYCZNE
B&P Engineering Group
pl en

POZOSTAŁE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

(wykonanie,montaż, remont)


 • montaż stacji uzdatniania wody
 • montaż urządzeń pomiarowych pary
 • montaż ekonomizerów (urządzeń odzysku ciepła)
 • montaż autoklawów
 • montaż wymienników
 • dostawa i montaż kanałów spalin, kominów
 • roboty remontowe linii technologicznych w przemyśle spożywczym, chemicznym, szklarskim
 • roboty remontowe instalacji cieplnych
 • roboty remontowe instalacji technologicznych (woda, sprężone powietrze, acetylen, gaz, transport pneumatyczny) dla przemysłu szklarskiego
 • roboty remontowe instalacji technologicznych (woda, glikol, amoniak, gorące gazy, sprężone powietrze) dla przemysłu mięsnego
 • roboty remontowe instalacji technologicznych dla przemysłu chemicznego
 • kompleksowe wykonawstwo kotłowni wodnych i parowych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe
 • wykonawstwo instalacji technologicznych dla oczyszczalni ścieków
POZOSTAŁE ROBOTY SPECJALISTYCZNE
Masz pytania? Napisz
Oddzwonimy